• Slider 17
  • Slider 18
  • Slider 19
  • Slider 20
  • Slider 21

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Nasz zakład przyjął na siebie obowiązek przestrzegania standardów IWAY, przypomnijmy, że jest to Kodeks Postępowania Etycznego opracowany przez naszego największego partnera handlowego Firmę IKEA.

Wszelkie zapisy kodeksu, są co pewien czas kontrolowane, sprawdzany jest poziom i prawidłowość ich realizacji. Kodeks obejmuje także zagadnienia dotyczące zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które na bieżąco kontrolujemy poprzez służby wewnętrzne Prignitz, ale jesteśmy także kontrolowani z przestrzegania standardów IWEY przez audytorów zewnętrznych.

W ostatnim okresie na terenie naszej firmy kontrolowane były instalacje p.poż, klapy dymowe, alarm, gaśnice, hydranty, sprawdzone zostało działanie wszystkich urządzeń.

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono szkolenia BHP pracowników, dokonano aktualizacji instrukcji stanowiskowych  BHP i, tak jak dotychczas, prowadzony był bieżący monitoring przestrzegania przez pracowników bezpiecznych metod pracy.

By każdy pracownik był przygotowany w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego, w październiku planowane są, jak co roku, ćwiczenia ewakuacji zakładu. Symulacja zagrożenia i ćwiczenie zachowań w sytuacji zagrożenia jest bardzo ważne.

By do zdarzeń pożarowych, jakichkolwiek innych zagrożeń nie doszło, wszystkie budynki zakładowe poddane zostały wymaganym przeglądom budowlanym przez inspektora budowlanego.

Dokonano pomiarów skuteczności działania wszystkich instalacji elektrycznych, rezystencji i zerowania na wszystkich maszynach i urządzeniach, celem zapewnienia pracownikom bezpiecznej obsługi. Badaniom poddano również sprzęt ochronny stanowiący  wyposażenie trafostacji zasilającej nasz zakład.

W czwartym kwartale 2019 roku planowany jest audyt BHP z udziałem konsultanta zewnętrznego - specjalisty ds.  BHP, co będzie sprawdzianem dla podejmowanych dotychczas działań w tej dziedzinie. Celaudytu - ocena stanu bieżącego i podjęcie działań zwiększających ogólny poziom bezpieczeństwa pracy. Zero tolerancji dla wypadków, a nawet skaleczeń czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Powered by Quick.CMS Created by haiNET