• Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27

Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników Prignitz

W listopadzie 2016 nasza firma otrzymała zaświadczenie z uczestnictwa w programie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy pod tytułem „Zarzadzanie bezpieczeństwem prac-prewencja wypadkowa”. Otrzymanie tego zaświadczenia jest dla nas kolejnym sygnałem o utrzymywaniu się w naszej firmie wysokich standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

W 2016 roku wydaliśmy około 50000 złotych na sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Były to fundusze przeznaczone na sprawy bieżące (pomiary czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenia maszyn i miejsc niebezpiecznych, itp.) oraz na sprawy wynikłe w trakcie pracy (dodatkowe zabezpieczenia, dostosowanie nowo zakupionych maszyn do wymagań prawa pracy, itp.). Oczywiście nie mamy zamiaru spoczywać na laurach i zamierzamy dalej dążyć w naszych działaniach do stworzenia jak najbardziej przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy.

„W ramach ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy firma nie ograniczając się w środkach finansowych, stara się własnymi siłami lub z pomocą specjalistów z zewnątrz wychwytywać niebezpieczne stanowiska pracy, czy też niebezpiecznie wykonywane czynności, które mogą doprowadzić do wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Ciągła analiza i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji stanowiskowych powoduje wzrost bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, a wraz z nią świadomość pracowników, którzy mając określone i zalecane postępowanie w trakcie pracy mogą daną prace wykonać bezpiecznie” – powiedział nam Sławomir Rutkowski zajmujący się sprawami BHP w Prignitz. Według firmowych danych ocenianych także przez odpowiednie służby, w 2016 Prignitz wydało na sprawy związane z BHP ponad 50 000 złotych, pieniądze te zostały przeznaczone w szczególności na:

 • środki ochrony indywidualnej,
 • specjalistyczne ubrania robocze – dbamy o wygląd i komfort pracy naszych pracowników,
 • inwestycje w zabezpieczenia ograniczające ryzyko wystąpienia wypadku,
 • regularne przeglądy maszyn,
 • audyty bezpieczeństwa,
 • regularne przeglądy sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, klapy dymowe, instalacja sygnalizacji alarmu),
 • współpraca z PIP w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy – udział w programach prewencyjnych,
 • co roku wykonujemy pomiary rezystencji i zerowania wszystkich maszyn i instalacji elektrycznych.
Powered by Quick.CMS Created by haiNET